Judo za djecu i mlade

naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu

kratki opis projekta (operacije):

Cilj je uspješno integrirati djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti u program „Judo za djecu i mlade“, aktivnost je osmišljena kao korištenje odmora i slobodnog vremena u cilju povećanja uključenosti djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport. Program se provodi uz tim profesionalnih sportskih trenera. Također, svrha programa je podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, te putem kojeg se provode aktivnosti interdisciplinarne suradnje.

Aktivnosti:

– Judo treninzi djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti kako bi trenirali zajedno s općom populacijom djece. Djeca će trenirati u sportskoj specijaliziranoj odjeći „kimonu“, ali i u ostaloj sportskoj odjeći. Na treningu će se prikazivati kratke prezentacije o judu, o sportskim natjecanjima, edukacija o sportskom ponašanju, pravilnoj prehrani. Planira se 6 treninga tjedno, a vikendom su često turniri i natjecanja što isto predstavlja oblik sportske rekreacije koji je važan radi samopouzdanja

– Aktivnosti interdisciplinarne suradnje putem: povezivanja i suradnje s Hrvatskim judo savezom, udrugama i mrežama roditelja djece i mladih, koji bi izrazili javnu podršku „Judo za djecu i mlade“ projektu te organizacije radionica i okruglih stolova Predviđeno je 4 radionice u dvije godine po 8 osoba po radionici

– Edukacija na Hrvatskom institutu za kineziologiju

detalji o projektu:

Očekivani rezultati projekta: ukjlučiti 50 sudionika u projekt. Ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom su: djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni, djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi iz jedno roditeljskih obitelji, djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, nezaposleni mladi.

Projekt i njegovi ciljevi u potpunosti adresiraju EU, nacionalne i regionalne strateške dokumente u području socijalnog uključivanja. Direktna povezanost aktivnosti vidljiva je na razini EU u UREDBI (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu. Uredbom je naznačeno da se ESF-om treba promicati socijalnu uključenost. Ističe se da treba voditi računa o dostupnosti pristupačnih, održivih i kvalitetnih usluga od općeg interesa, pogotovo u području usluga zdravstvene zaštite, zapošljavanja i osposobljavanja vezanih za skrb o djeci, a navedeno je kako pružatelji usluga modu biti socijalna poduzeća i nevladine organizacije. Na nacionalnoj i regionalnoj osnovi povezanost je vidljiva kroz: NACIONALNU STRATEGIJA ZA PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE. Povezanost je vidljiva kroz strategiju kontinuiranog razvoja sveobuhvatnih, dobro prilagođenih, valitetnih i dostupnih socijalnih usluga te podržavanju socijalnih programa i socijalne politike. Također, postoji jasna povezanost s prioritetnim područjima: 1. 2 i 3. Kontinuiranim razvijanjem i unaprjeđivanjem sustava dobro prilagođenih, kvalitetnih, dostupnih i pravovremenih socijalnih usluga za djecu i obitelji korisnike prava u sustavu socijalne skrbi (sve aktivnosti projekta). Ispunjava se i cilj definiran nacionalnom strategijom, koji se odnosi na Osiguranje kontinuirane edukacije svih djelatnika koji sudjeluju u pružanju socijalnih usluga djeci i obiteljima u sustavu socijalne skrbi te profesionalnu podršku u radu.

Projekt kroz sportske aktivnosti pokazuje odličnu povezanost sa međunarodnim dokumentom ZAKLJUČCI VIJEĆA O POVEĆANJU ULOGE SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI U RAZVOJU TRANSVERZALNIH VJEŠTINA, OSOBITO MEĐU MLADIM LJUDIMA te ZAKONA O SPORTU prema kojem se uspostavlja zaštita integriteta sporta rješavanjem ilegalnog i diskriminirajućeg ponašanja; promicanje društvene uloge sporta. Istim se ističe važnost uloge sporta na lokalnoj razini u razvoju vještina, osobito među mladim ljudima. Sport, iako se radi prvenstveno o fizičkoj aktivnosti za slobodno vrijeme, također donosi dodanu vrijednost u pogledu zdravijeg i općenito uključivijeg i održivijeg društva.

Prema EUROPSKOM STUPU SOCIJALNIH PRAVA djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva. Djeca u nepovoljnom položaju imaju pravo na posebne mjere za poticanje jednakih mogućnosti.

  • ukupnu vrijednost projekta:

    978.050,00 kn

  • iznos koji sufinancira EU (u HRK):

    831.342,50 kn

  • razdoblje provedbe projekta (od - do)

    od 27.09.2018. do 27.09.2020.

o projektu:

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

 

www.esf.hr

podržite rad kluba donacijom

RAIFFEISEN BANK, MAGAZINSKA CESTA 69, 10000 ZAGREB
Korisnik: JUDO KLUB “PROFECTUS SAMOBOR”, Dobriše Cesarića 5, 10430 Samobor, OIB: 37140502200
IBAN: HR3924840081106687294

kontakt osobe za više informacija:

Ime i prezime: Damir Frlić
Tel.: 098/9317-092
Email: [email protected]